Confidenţialitate

Confidenţialitate

          Următorii termeni folosiţi în această secţiune sunt definiţi astfel:

          Vânzător – Nicolae Cristian-Marius PFA, proprietar al magazinului online AnimalZeus.ro
          Cumpărător – persoană fizică sau juridică care finalizează o comandă

          Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Vânzătorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Cumpărător pe site-ul www.animalzeus.ro. Scopul colectării datelor este întocmirea de facturi, livrarea produselor, rezolvarea solicitărilor Cumpărătorului, crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoţiile Vânzătorului prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS, etc.). Vânzătorul se obligă să nu difuzeze aceste date personale către terţi. Datele personale pot fi transmise autorităţilor în drept pentru efectuarea oricăror verificări, numai la solicitarea justificată a acestora, în conformitate cu legile în vigoare.

          Conform Legii nr. 677/2001, clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul poate adresa o cerere scrisă la adresa de e-mail office@animalzeus.ro sau în secţiunea Contact din cadrul site-ului www.animalzeus.ro.

          Vânzătorul asigură securitatea şi confidenţialitatea datelor Cumpărătorului în limitele sistemului informatic şi nu poate fi făcut responsabil pentru orice problemă apărută pe fondul neglijenţei Cumpărătorului privind securitatea şi confidenţialitatea datelor sale de acces pe site. De asemenea, Vânzătorul nu răspunde pentru eventualele defecţiuni care pun în pericol securitatea serverelor pe care este găzduit magazinul online www.animalzeus.ro.

          Vânzătorul este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numarul 29683.